Gloria musaealis 2022

Děkujeme a blahopřejeme všem oceněným v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2022

Jsme velmi rádi, že jsme některé z nich mohli rozsvítit a přispět k jejich úspěchu svým podílem.

1. cena Gloria musaealis
Vojenský historický ústav Praha
Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a nové expozice

3. místo Gloria musaealis
Památník národního písemnictví za projekt „Otevření nového Muzea literatury“

Zvláštní ocenění Gloria musaealis
Východočeské muzeum v Pardubicích za projekt „Obnova zámku v Pardubicích jako významné památky a moderního muzejního pracoviště“

Co dalšího se děje v Etně?