Udržitelnost

Udržitelnost

Společnost iGuzzini významně investuje do výzkumu oběhových přístupů a chytrých technologií pro vytváření udržitelné budoucnosti. Stejně tak se toto odhodlání odráží v přístupu při návrhu designu a vývoji optik.

iGuzzini začala budovat povědomí, jak přispívat k ochraně životního prostředí a zdraví lidí již v 80. letech. Velký důraz byl vždy kladen na inovace zaměřené na energetickou efektivitu, životnost, technologie, materiály a průmyslové procesy, vždy se snahou snižovat dopad na náš ekosystém. Nyní, když se tato koncepce stala kolektivní povinností, je iGuzzini v čele na cestě k cílům nulových emisí a podporuje Agendu OSN 2030.

7 Zajištění přístupu ke spolehlivé, udržitelné a moderní energii za dostupnou cenu pro všechny.
11 Učinit města a lidská sídla inkluzivními, bezpečnými, odolnými a udržitelnými.
12 Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby.
13 Podniknout okamžité kroky k boji proti změně klimatu a jeho dopadům.

Jako člen skupiny Fagerhult má společnost iGuzzini své cíle schválené iniciativou Science Based Targets.

Jako člen skupiny Fagerhult se společnost iGuzzini zavázala stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle pro snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v oblastech 1 a 2 o 70% a v oblasti 3 o 30% do roku 2030 ve srovnání s výchozím rokem 2021.
Dále se zavázala, že se do roku 2045 stanou organizací s nulovými emisemi.

Účinnost systému až 166lm/W.
Více než 60% úspora energie (LED oproti HTS).
25% úspor při použití řídicích systémů.
Na výrobu použito 100% elektřiny pouze z obnovitelný zdrojů.
Podpora používání recyklovaný a recyklovatelných materiálů.
Efektivní využívání zdrojů ve všech fázích životního cyklu produktu.