Osvětlení křížové cesty

KŘÍŽOVÁ CESTA Z KRICKERHAU

K objevu tohoto starého svědectví života, víry a tragického osudu došlo nedávno. Celá desetiletí odpočívala handlovská cesta kříže zapomenutá na půdě kostela. V presbytáři Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze byla od dob druhé světové války takto kompletně vystavena poprvé. Kurátor a autor instalace je architekt Norbert Schmidt.

Dvacet osm plechových tabulí je nasvíceno ořezovými světlomety Palco Framer od iGuzzini.

Co dalšího se děje v Etně?