Od vize k realizaci / ORNIS

Zveme vás na konferenci

ORNIS | OD VIZE K REALIZACI 
středa 3. dubna 2024 
Ornitologická stanice Muzea Komenského 
Bezručova 10, Přerov

Konference je určená pracovníkům v oblasti kultury a výstavnictví, se zájmem o prosazování moderních technologií ve své profesi. Připravujeme ji v nově zrekonstruované budově přírodovědného oddělení Muzea Komenského v Přerově. Těšit se můžete na debatní bloky s odborníky, kteří se na rekonstrukci podíleli a komentovanou prohlídku expozice Ptáci ČR.

Těšit se můžete na debatní bloky s odborníky, kteří se na rekonstrukci podíleli a komentovanou prohlídku expozice Ptáci ČR. Účast na konferenci není zpoplatněna. Během konference je občerstvení zajištěno.

Více info: Barbora Topinková, topinkova@etna.cz, 723 211 974


PROGRAM KONFERENCE:

09:40 – 10:00     prezence
10:00 – 10:45      1. debatní blok: V I Z E
10:45 – 11:00      přestávka na kávu
11:00 – 12:00      2. debatní blok: R E A L I Z A C E
12:00 – 13:00      oběd formou rautu

1. skupina
13:00 – 14:00    KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTORY EXPOZIC  
14:00 – 14:30    TECHNIKA PRO VÝSTAVNÍ PROSTORY / AV TECHNIKA                   
14:30 – 15:00    TECHNIKA PRO VÝSTAVNÍ PROSTORY / EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ

2. skupina
13:00 – 13:30    TECHNIKA PRO VÝSTAVNÍ PROSTORY / AV TECHNIKA                   
13:30 – 14:00    TECHNIKA PRO VÝSTAVNÍ PROSTORY / EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ                  
14:00 – 15:00    KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTORY EXPOZIC


Na konferenci vystoupí:

ZÁSTUPCI MUZEA
Ředitel muzea Komenského v Přerově / Mgr. Radim Himler,
Vedoucí ORNIS / Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D.

PROJEKČNÍ TÝM
Architekt / David Bazika
Kurátoři / RNDr. Josef Chytil a Ph.D., Mgr. Martin Vymazal, ORNIS

REALIZAČNÍ TÝM
Odborný dozor / Ing. Luděk Novotný, LN Design
Řízení expozice / František Vysloužil
AV technika / Vladimír Sapara, AQ
Světlo / Ing. Michal Kozák, Etna
Grafika / David Sasín

Co dalšího se děje v Etně?