Zveme vás na konferenci

EXPO21: muzea třetího tisíciletí 
středa 19. června 2024 od 10:00
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter, Vrchlabí 

Můžete se těšit na bohatý program zaměřený na návrhy, design a provoz moderních expozic, ale i na příjemné posezení v krásných prostorách barokního kláštera ve Vrchlabí. Ve večerních hodinách můžete navštívit koncert souborů a ansámblů, který proběhne v rámci Česko-německých hudebních dnů v Rajském dvoře Muzea Krkonoš.

Více info: Barbora Topinková, topinkova@etna.cz, 723 211 974


Program konference zahrnuje zajímavé prezentace i panelové diskuze, a nebude chybět ani komentovaná prohlídka expozice.

Úspěšná expozice? Jak proměnit přání ve skutečnost.

Nové technologické trendy – využívání AI + Metahuman v moderních expozicích. Připravuje se revoluce v muzejní interpretaci?

Obsah jako jeden ze základních kamenů moderní expozice. Moderní tvorba obsahů, příklady dobré praxe.

Správa, údržba a řízení expozice – bez moderního řízení a správy expozice se neobejdeme.

Světlo a výstavní prostory, ukázka řešení Krkonošského muzea. Proč je světlo v expozici tak důležitým elementem?

Případová studie nové expozice Josefa Gočára v Semíně, příklad návrhu moderní expozice očima architekta budovy a designéra expozice.

Škola v muzeu – Digitální učební materiály. Co školy a učitelé očekávají od návštěvy muzea?

SmartGuide – proč je důležité být součástí moderní komunikační platformy?

Co dalšího se děje v Etně?