Veřejné osvětlení přednádraží v Pardubicích

Řešení osvětlení prostoru přednádraží v Pardubicích

Řešení venkovního osvětlení je koncipováno v souladu se strukturou jednotlivých funkčních zón. V prostoru terminálu je veřejné osvětlení sdruženo s trakcí v rámci společných stožárů. Geometrie a uspořádání sdružených stožárů je řešeno tak, aby výsledný tvar a vzhled byl harmonický a nebyl jen pouhým „součtem geometrií“ dvou nosných konstrukcí, jak se často stává. Sdružené stožáry mají kónický tvar a pro dosažení dojmu subtilnosti vždy převyšují poslední upevněný prvek. Tvar výložníků není přímý, ale zaoblený a svým profilem navazuje na tvar svítidla.

Osvětlení rozlehlé rozptylové plochy pro pěší před budovou nádraží je inspirováno charakterem osvětlení sousedních ploch kolejiště. Pro osvětlení tohoto prostoru jsou použity světlomety instalované na osvětlovacích kónických stožárech.

Pro osvětlení pěších tras v navazující odpočinkové zóně s fontánou a vyhrazeného parkoviště jsou použita tvarové shodná svítidla umístěná v nižší výškové úrovni.

Osvětlení fontány, dominanty klidové zóny, bodovými LED svítidly pod hladinou evokuje hvězdy noční oblohy zrcadlící se na vodní hladině. Výtrysk fontány je prosvětlen samostatně.

Nejvýraznějším nově vloženým objektem do řešeného veřejného prostranství je zastřešení terminálu. Jeho hlavním výtvarným motivem je výrazná horizontálnost odkazující na římsu nad vstupy do budovy nádraží. Po obvodu stropní desky je instalován souvislý LED modul, jehož světlo odrazem od povrchu komunikace rovnoměrně a uměřeně přisvětluje bílý strop zastřešení a opticky jej odlehčuje.

Všechna svítidla veřejného i slavnostního osvětlení jsou osazena světelnými diodami (LED) s náhradní teplotou chromatičnosti Tcp = 4000K a indexem podání barev Ra ≥ 70. Doba života LED ve svítidlech veřejného osvětlení je L90B10 = 100 000 hod.

Svítidla veřejného osvětlení jsou vybavena autonomní regulací, která je nastavena podle navrženého provozního režimu. Architekturní osvětlení se zapíná společně s veřejným osvětlením a vypíná se ve 24:00 hod. Instalovaný příkon veřejného osvětlení je 8 kW, příkon dalšího venkovního osvětlení (architekturní osvětlení, kašna, střecha terminálu) je 4,6 kW.

Co dalšího se děje v Etně?