Noční pohled na Trojskou lávku v Praze osvětlenou svítidly iGuzzini

Koncepce řešení veřejného osvětlení Trojské lávky

Pohled na osvětlenou trojskou lávku

Koncepce řešení

Veřejné osvětlení Trojské lávky vychází z minimalizace pohledového uplatnění osvětlovací soustavy. K osvětlení jsou použita lineární svítidla integrovaná do sloupků zábradlí po obou stranách lávky. Sloupky jsou mírně odsazené k okraji lávky tak, aby při dlouhých pohledech byla svítidla vizuálně zakryta konstrukcí lávky.

Barevný tón světla byl zvolen teple bílý, aby se přiblížil barevnému tónu sodíkových výbojek navazujícího veřejného osvětlení. Svítidla osvětlují nejen mostovku, ale také prostor lávky tak, aby bylo možné rozlišovat postavy a tváře procházejících chodců a projíždějících cyklistů. Provoz osvětlení je koncipován tak, aby v době nižšího provozu byla jeho hladina snížena.

Detail svítidla Underscore InOut
Lineární LED modul Underscore InOut
(iGuzzini)

Požadavky

Trojská lávka je pozemní komunikace, u které se počítá se společným provozem chodců a cyklistů. Z pohledu osvětlení je zařazena podle ČSN CEN/TR 13201-1 do normální třídy osvětlení P4 s požadavky na průměrnou osvětlenost Em ≥ 5,0 lx a minimální osvětlenost Emin ≥ 1,0 lx. V období sníženého provozu v době od 22:00 do 6:00 je zařazena do adaptivní třídy P5 s požadavky na průměrnou osvětlenost Em ≥ 3,0 lx a minimální osvětlenost Emin ≥ 0,6 lx.

Umístění LED modulu ve svislém
sloupku

Technické řešení

Osvětlovací soustavu tvoří 204 lineárních LED modulů o délce 400 mm, které jsou napájeny malým napětím 24 V DC. LED moduly mají světelný tok 87 lm, příkon 3,5 W, krytí IP68 a difuzní charakter vyzařování. Barevný tón světla je teple bílý, náhradní teplota chromatičnosti 2 500 K.

Použité LED moduly jsou zality v polymerovém pouzdře odolném proti UV záření a jsou určeny  do venkovního prostředí s rozsahem provozních teplot od – 30 do +45 °C. Jsou vsazeny do nosného hliníkového profilu a integrovány do horní poloviny svislých sloupků po obou stranách lávky v rozteči 2,5 m.

Prostřednictvím konektoru IP68 jsou připojeny k přívodnímu kabelu. Napájecí vedení 24 V DC je vedeno ocelovým profilem v úrovni mostovky po obou stranách lávky. Rozbočení z napájecího vedení k jednotlivým LED modulům je provedeno přes vodotěsné rozebíratelné rozbočky s vysokým krytím (IP68). Stmívatelné napěťové zdroje 230 V AC/24 V DC, připojené na napájecí vedení, jsou instalovány v rozváděčích na obou koncích lávky a ve čtyřech místech v konstrukčním prvku lávky.

V průběhu vypracovávání návrhu byl vyroben model jednoho pole lávky v měřítku 1 : 1. Na tomto modelu bylo ověřeno rozložení osvětlenosti i technické řešení upevnění LED modulů. V současné době probíhá jednání o umístění uvedeného modelu u Stavební fakulty ČVUT v Praze. Osvětlení lávky je napájeno ze sítě veřejného osvětlení. Napěťové zdroje jsou současně napojeny na DALI sběrnici. Úroveň osvětlení lávky se mění podle přednastaveného časového režimu v časovači. Vyšší osvětlenost bude na začátku a konci noci, nižší v průběhu noci. Světelný tok původní svítidel byl 180 klm a příkon 1,8 kW, světelný tok nových svítidel je 18 klm a příkon 0,8 W. Instalací nové soustavy došlo je snížení příkonu o 1 kW (55%) a světelného toku o 162 klm (89%).

Co dalšího se děje v Etně?