ART DESIGN FASHION & LIGHT / Moravská galerie

Uměleckoprůmyslové muzeum přichází s novou koncepcí ART DESIGN FASHION. Představuje nové prostory a objekty vytvořené českými designérkami a designéry, netradičně pojaté stálé expozice stavějící na odiv tisíce designových exponátů a výstav. Osloveny byly hvězdy českého designu jako jsou Jiří Pelcl, Lucie Koldová, Maxim Velčovský, studio Olgoj Chorchoj, Liběna Rochová.

Ve všech případech úprav interiéru šlo především o vkomponování myšlenky prezentace současných designérů nejen pomocí jejich děl, ale právě i podobou interiérových prvků a návrhů prostor, jako je tomu například v případě Designshopu (dle návrhu Evy Eisler) či odpočinkového respiria (dle návrhu Davida Karáska). Intervencí do prostoru muzea potom bude Démon růstu Krištofa Kintery. Nejvíce signifikantním prvkem v budově jsou pak tzv. „lávky“ navržené studiem Olgoj Chorchoj poskytující návštěvníkům maximální průhled do interiérů a expozic.

Projekt osvětlení

V rámci rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea v Brně došlo k výměně osvětlovací soustavy expozičního osvětlení a řídicího systému. Při návrhu řešení a následné instalaci v historické budově s unikátními zdobenými stropy bylo nutné najít kompromis mezi ideálním umístěním lištového systému a možnostmi jeho uchycení do stropních konstrukcí.

Výsledný návrh osvětlení lze rozdělit na tři části.

Expoziční osvětlení se skládá ze soustavy třífázových napájecích lišt, které jsou současně vybaveny řídícími vodiči pro DALI sběrnici. V lištách jsou instalována expoziční svítidla řady PALCO výrobce iGuzzini v provedení s ruční regulací nebo s DALI driverem pro ovládání z řídicího systému. Tato kombinace umožňuje velkou variabilitu v nastavení intenzity osvětlení během dne. To lze využít jednak v místnostech s denním světlem, při komentovaných prohlídkách, úklidu apod. Současně je možné reagovat na hladinu denního světla a významně uspořit elektrickou energii.

Pro osvětlení atria a schodišť jsou instalována nástěnná svítidla VIEW s asymetrickou optikou pro rovnoměrné osvětlení malovaných kleneb. V zádveří je použito závěsné svítidlo ISOLA o průměru 1,1m.

Efektové a designové osvětlení doplňuje celkový vizuál interiéru muzea. Prostorem schodiště probíhá atypická závěsná LED linka. Pro vizuální navádění návštěvníků k jednotlivým expozicím jsou použity GOBO projektory výrobce Derksen. V různým částech muzea svítí designové světelné objekty významných českých návrhářů.

Michal Kozák / obchodní ředitel

Co dalšího se děje v Etně?