Kultura

Osvětlení expozice ORNIS

Osvětlení památek a kultury

Osvětlení prostor určených k vystavování umění

Jedním z odvětví, v nichž kultura světla vyžaduje největší nasazení, je osvětlení muzeí a kulturních památek. Obecněji tím myslíme osvětlení prostor, které slouží k vystavování umění. Patří mezi ně umělecké galerie, výstavní budovy, kostely, historické budovy a obecně osvětlení památek. Našim hlavním cílem při návrhu osvětlení je citlivý přístup k budovám a ochrana před poškozením exponátů, které může světelné záření způsobit citlivějším materiálům. Ochrana děl zajistíme v souladu s mezinárodními normami a doporučeními, které stanovují dobu působení, omezení nebo vyloučení škodlivého záření.