Osvětlení expozice ORNIS

Typ realizace
Kultura

Místo realizace
Přerov

Rok
2024

Architekt
David Bazika

ORNIS

je přírodovědné oddělení přerovského muzea, zaměřené na ornitologii. Název ORNIS vychází z názvu „ornitologická stanice“. Budovu najdete v Bezručově ulici, na místě původní stavby Moravské ornitologické stanice, kterou si postavil přerovský spolek nadšenců pro ornitologii již ve 30. letech minulého století.

V muzejních vitrínách stálé expozice Ptáci ČR objevíte téměř 400 druhů volně žijících ptáků, jejichž výskyt byl v České republice zaznamenán. Nejdůležitější službou je ale jistě záchranná stanice pro zraněné živočichy z volné přírody.

Osvětlení expozice Ptáci ČR v Ornisu

Všechna svítidla navržená pro osvětlení expozice v prostorách přerovského muzea Ornis jsou vybavena technologií LED s velmi vysokým indexem podání barev Ra=90÷97, což je s ohledem na požadovaný charakter osvětlení zcela zásadní parametr.

Pro minimální požadavky na údržbu a vysokou spolehlivost byla zvolena svítidla s životností min. L80/B10 ≥ 50 000 hod, tedy s malým poklesem světelného toku v průběhu doby života 20 % (L80) a velkou spolehlivostí (B10). Svítidla jsou vybavena stmívatelnými DALI předřadníky, což je důležité nejen z pohledu vytvoření odpovídající světelné atmosféry, ale také z pohledu ochrany exponátů.

Požadovaná barevná teplota LED světelných zdrojů (teplota chromatičnosti) byla stanovena na Tcp  ≤  3 000  K  –  teplé bílé světlo. Ovládání svítidel je řízeno pomocí centrálního řídicího systému.

Plošné osvětlení stálé expozice

Osvětlení je zajištěno pomocí stropních vestavných LED svítidel Laser Blade L / iGuzzini, která jsou zabudována ve stropním podhledu. Svítidla jsou rozmístěna tak, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení, které umožní návštěvníkům pohodlnou a bezpečnou orientaci v prostoru. Svítidla jsou vybavena směrovatelnou optikou ±30°/ 360° a je možné je využít k doplnění expozičního osvětlení ve vitrínách. Pomocí řídicího systému je možné svítidla přepnout do úklidového režimu, který je nastaven tak, aby byla dodržena norma ČSN 12464-1.

Nasvícení exponátů ve vitrínách trvalé expozice

Osvětlení exponátů ve vitrínách je řešeno lištovým systémem LV Track / iGuzzini na malé napětí 48 V. V lištách jsou osazena expoziční svítidla Laser Blade LV s pevnou asymetrickou optikou typu wall-washer, která zajišťují plošné osvětlení vitrín. Svítidla jsou doplněna o směrovatelné miniaturní světlomety Palco LV ø19 mm s optikou 14° a 24° pro přisvětlení jednotlivých exponátů. V sestavě svítidel pak nechybí ani světlomety Palco LV Beamer ø19 mm s optickou částí umožňující plynulou úpravu šířky světelného svazku v rozsahu 10° – 65°. Kombinace svítidel s různými typy optických systémů umožňuje dosažení požadovaného světelného efektu.

Výklopné nástěnné a samostatně stojící vitríny jsou osvětleny svítidly Zoom / DGA. Svítidla jsou vybavena nosným ramínkem s nastavitelnou délkou a optikou s možností plynulé úpravy vyzařovacího úhlu.

Osvětlení otočných panelů s grafikou a texty

Osvětlení textů zajišťují lineární LED svítidla Linealuce / iGuzzini, umístěná na horní hraně otočných panelů. Grafika je osvětlena pomocí lištových svítidel Palco / iGuzzini, instalovaných do napájecí 3-fázové+DALI lišty s napětím 230V.

Osvětlení výstavního pultu s šuplíky

Osvětlení je zajištěno pomocí směrovatelných svítidel Palco / iGuzzini, která jsou napájena z 3-fázové+DALI lišty. Svítidla jsou vybavena DALI předřadníky a ovládána pomocí řídicího systému.

Efektové osvětlení stěn

Osvětlení v prostoru poslechové „ptačí budky“ zajišťuje lineární LED pásek osazený v rohovém přisazeném hliníkovém profilu černé barvy, který je vyrobený na míru.

Konzervátorské požadavky

V expozici ORNIS je vystaveno několik vysoce citlivých exponátů, u kterých bylo nutné dodržet konzervátorské požadavky.

Požadavky na osvětlení z pohledu konzervátorského souvisejí s ochranou exponátů před poškozujícími účinky optického záření, tedy UV záření. Z pohledu ochrany exponátů se kontroluje podíl ultrafialového záření ve světelném toku použitých světelných zdrojů pomocí činitele poškození Pdm (mW/lm). Požadavky na výstavní osvětlení také souvisejí s vjemem exponátů z pohledu návštěvníků, tedy s čitelností a rozlišitelností exponátů.

Dalším parametrem, který v sobě zahrnuje požadavky obou hledisek, je osvětlenost exponátu E (lx). Doporučený rozsah osvětlenosti je podle citlivosti exponátu od 50 lx do 200 lx. Pro exponáty necitlivé na optické záření (anorganické materiály) není osvětlenost omezena, ale doporučuje se, aby nepřesáhla hodnotu 1 000 lx. 

Mezi kvalitativní charakteristiky osvětlení patří barevné (spektrální) vlastnosti použitých světelných zdrojů, které ovlivňují barevnost a přirozenost vzhledu vystavených předmětů. Spektrální vlastnosti se popisují barevným tónem světla (teplotou chromatičnosti) a indexem podání barev. Vzhledem k relativně nízkým hladinám osvětlení se doporučuje použít teple bílý barevný tón světla (Tcp ≤ 3 000 K). Pro osvětlení muzeí a galerií se doporučuje použít světelné zdroje s indexem barevného podání Ra  90.

Kompletní fotogalerie realizace

Produkty z realizace