Veřejné osvětlení přednádraží v Pardubicích

Venkovní osvětlení prostoru přednádraží v Pardubicích

Typ realizace
Infrastruktura

Místo realizace
Pardubice

Rok
2018

Architekt
Med Pavlík architekti

Veřejné osvětlení přednádraží v Pardubicích

O projektu

Náměstí Jana Pernera a navazující veřejné prostranství před vlakovým nádražím v Pardubicích, je významným dopravním uzlem a jednou ze vstupních bran do města. V rámci urbanistické kompozice města tvoří toto území výrazný prostorový prvek komponovaný jako pohledové ukončení hlavní městské osy od renesančního Pernštýnského náměstí přes třídu Míru a pulsující městskou třídu Palackého. Dominantou náměstí je památkově chráněná funkcionalistická budova hlavního vlakového nádraží s výškovou dominantou hotelu. Autory budovy hlavního nádraží s hotelem a kinem jsou architekti Karel Řepa, Karel Kalvoda a Josef Danda.

Základními aspekty navržené a realizované revitalizace prostoru náměstí Jana Pernera a přilehlého okolí je přehlednost, bezpečnost, lidské měřítko a respekt k památkově chráněné budově nádraží. Lineárně řešený prostor je navržen tak, aby uspokojil potřeby uživatelů s terminálem veřejné dopravy, uspořádán do zón s jasně strukturovaným režimem užívání: terminál, parkoviště K+R, vyhrazené parkoviště se stanovištěm TAXI, stanoviště odkládání jízdních kol a odpočinkové plochy. Do řešeného území bylo zahrnuto také řešení veřejného osvětlení části ulice Palackého.

Kompletní fotogalerie realizace

ing. Michal Kozák portrét Etna iGuzzini

„Špičková práce do posledního detailu“

Řešení venkovního osvětlení je koncipováno v souladu se strukturou jednotlivých funkčních zón. V prostoru terminálu je veřejné osvětlení sdruženo s trakcí v rámci společných stožárů. Geometrie a uspořádání sdružených stožárů je řešeno tak, aby výsledný tvar a vzhled byl harmonický a nebyl jen pouhým „součtem geometrií“ dvou nosných konstrukcí, jak se často stává. Sdružené stožáry mají kónický tvar a pro dosažení dojmu subtilnosti vždy převyšují poslední upevněný prvek. Tvar výložníků není přímý, ale zaoblený a svým profilem navazuje na tvar svítidla.

Ing. Michal Kozák

Obchodní ředitel, Etna