Expoziční osvětlení pro Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně

Typ realizace
Kultura

Místo realizace
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum

Rok
2021

Architekt

O projektu

Uměleckoprůmyslové muzeum přichází s novou koncepcí ART DESIGN FASHION. Představuje nové prostory a objekty vytvořené českými designérkami a designéry, netradičně pojaté stálé expozice stavějící na odiv tisíce designových exponátů a výstav. Osloveny byly hvězdy českého designu jako jsou Jiří Pelcl, Lucie Koldová, Maxim Velčovský, studio Olgoj Chorchoj, Liběna Rochová.

Ve všech případech úprav interiéru šlo především o vkomponování myšlenky prezentace současných designérů nejen pomocí jejich děl, ale právě i podobou interiérových prvků a návrhů prostor, jako je tomu například v případě Designshopu (dle návrhu Evy Eisler) či odpočinkového respiria (dle návrhu Davida Karáska). Intervencí do prostoru muzea potom bude Démon růstu Krištofa Kintery. Nejvíce signifikantním prvkem v budově jsou pak tzv. „lávky“ navržené studiem Olgoj Chorchoj poskytující návštěvníkům maximální průhled do interiérů a expozic.

Kompletní fotogalerie realizace

Projekt osvětlení

V rámci rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea v Brně došlo k výměně osvětlovací soustavy expozičního osvětlení a řídicího systému. Při návrhu řešení a následné instalaci v historické budově s unikátními zdobenými stropy bylo nutné najít kompromis mezi ideálním umístěním lištového systému a možnostmi jeho uchycení do stropních konstrukcí.

Ing. Michal Kozák

Obchodní ředitel, Etna

Produkty z realizace