Venkovní osvětlení Rýchorského náměstí v Žacléři

Typ realizace
Infrastruktura

Místo realizace
Žacléř

Rok
2021

Architekt
Tomáš Hradečný, Benedikt Markel / IXA

O projektu

Instalace veřejného osvětlení Rýchorského náměstí v Žacléři byla součástí projektu obnovy veřejných prostranství centrální části města. Řešené území je součástí městské památkové zóny Žacléř a bezprostředně souvisí s objekty nemovitých kulturních památek: mariánský sloup, kašna a pomník Josefa II.

V návrhu osvětlení byly použity tři tvarově shodné typy svítidel, které se liší instalační výškou a charakterem vyzařování svítidel, systém Twilight.

Pro osvětlení průjezdního úseku silnice II/300 byla zvolena LED svítidla 50 W se silničním optickým systémem, splňující požadavky na osvětlení komunikací pro motorovou dopravu.

K osvětlení Rýchorského náměstí a ulice J. E. Purkyně jsou použita LED svítidla 35 W s optickým systémem, který zajišťuje nejen osvětlení pozemních komunikací, ale také prosvětlení prostoru.

Osvětlení ulic Zámecká a Rýchorská jsou použita LED svítidla 25 W se silničním optickým systémem s velmi dobrým cloněním, která minimalizují světelný tok dopadající na obytnou zástavbu podél osvětlovaných komunikací.

Všechna svítidla veřejného osvětlení jsou osazena světelnými diodami s náhradní teplotou chromatičnosti 2 700 K a světelné diody jsou osazeny horizontálně tak, aby splnily podmínku na nulový vyzařovaný světelný tok nad horizontální rovinu ULRLED = 0 %. Všechna svítidla veřejného osvětlení jsou vybavena předřadníky s autonomní regulací, které podle nastaveného provozního režimu sníží světelný tok svítidla v období s nižším využitím pozemních komunikací v souladu s požadavky technické normy ČSN EN 13201-2.

Pro architekturní osvětlení pomníku Josefa II. je použit zemní LED světlomet Light Up 15 W s asymetrickým vyzařováním, umístěný před středem pomníku. K osvětlení spodní části mariánského sloupu jsou použity čtyři zemní LED světlomety 25 W Light Up s asymetrickým vyzařováním, umístěné na osách středů stran podstavy. Vrchol mariánského sloupu je osvětlen dvojicí LED světlometů 15 W Miniwoody, instalovaných na stožárech veřejného osvětlení. Svítidla pro architekturní osvětlení jsou osazena světelnými diodami s náhradní teplotou chromatičnosti 3 000 K.

Příkon celé osvětlovací soustavy je 1,5 kW a roční spotřeba elektrické energie při předpokládaném provozu veřejného osvětlení 4 000 h/rok a architekturního osvětlení 2 000 h/rok je 4,6 MW·h/rok.

Kompletní fotogalerie realizace