Staří mistři ve Schwarzenberském paláci

Typ realizace
Muzea a galerie

Místo realizace
Praha, Schwarzenberský palác

Rok
2019

Architekt
Josef Pleskot

O projektu

Nová expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci, otevřená začátkem listopadu 2019, představuje díla českého i světového umění ze sbírek Národní galerie. Libreto výstavy vytvořil hlavní kurátor expozice a ředitel Sbírky starého umění Národní galerie Marius Winzeler, autorem architektonického řešení je AP Atelier architekta Josefa Pleskota.

Výstavní prostory jsou situovány do tří pater Schwarzenberského paláce. V přízemí se nacházejí výstavní prostory pro krátkodobé výstavy. Tři sály jsou vyhrazeny pro příležitostné sbírkové expozice a dvě místnosti slouží jako grafické kabinety.

Při vypracovávání návrhu expozice byla snaha dosáhnout pokud možno čistého a klidného vizuálního vjemu, jehož součástí by bylo harmonické propojení vjemu historických prostorů, uměleckých děl i výhledů do exteriéru. Co se týče zajištění čistého vizuálního vjemu expozice, byla snaha také minimalizovat rušivý vizuální vjem technických zařízení včetně svítidel. Vzhledem k tomu, že návrh nové expozice byl koncipován pouze jako úprava interiéru bez větších stavebních zásahů, byl návrh osvětlení mimo jiné limitován stávajícím řešením elektrické instalace.

Kompletní fotogalerie realizace