Slavnostní osvětlení katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Typ realizace
Fasády staveb

Místo realizace
Plzeň

Rok
2023

Architekt

Osvětlení katedrály v čase

Od roku 1995 došlo k několika fázím realizace osvětlení katedrály. V úvodní etapě byly osazeny světlomety pro vysokotlaké sodíkové výbojky iGuzzini Lingotto. Další výraznější změny charakteru nasvícení kostela a přilehlých staveb souvisely s rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v letech 2005–2006. K zajištění kvalitní krátké pozorovací vzdálenosti (pohledy přímo z náměstí, průhledy městem) a dlouhé pozorovací vzdálenosti (pohledy při příjezdu do města s ústřední dominantou věže) vznikl nový světelný koncept s výškovým rozdělením do tří zón. Osvětlení třetí zóny (horní polovina fasády, střecha, věž) zajišťovaly světlomety iGuzzini MaxiWoody v počtu 45 kusů umístěné na stožárech po obvodu náměstí. Pro eliminaci neužitečného (rušivého) světla byly světlomety osazeny kruhovými a bočními clonami.

Obnova osvětlení v roce 2023

Nová osvětlovací soustava týkající se třetí zóny je tvořena moderními LED světlomety iGuzzini Agorà osazenými světelnými diodami HP LED. Pro osvětlení jednotlivých fasádních prvků v různých vzdálenostech jsou použity světlomety s rozdílně širokým světelným svazkem. Aktuální provozní příkon osvětlovací soustavy je 4,3 kW a světelný tok 380 klm.

Porovnání nové a stávající světlené soustavy

V porovnání s předchozím stavem došlo ke snížení provozního příkonu o 3,2 kW, tedy o 43 % při zachování srovnatelné úrovně osvětlení. Oproti předchozím mají nové světelné diody teplejší barevný tón světla, stejně kvalitní podání barev a výrazně delší dobu života světelných zdrojů. Použité moderní optické systémy čoček umožňují přesnější usměrnění světelného toku a snížení neužitečného světla vyzařovaného mimo osvětlovaný objekt.

Po instalaci osvětlovací soustavy pro osvětlení katedrály budou následovat další etapy, v rámci kterých bude provedena výměna světlometů pro osvětlení budov na náměstí Republiky a zbývajících zón u katedrály sv. Bartoloměje.

Kompletní fotogalerie realizace

Návrh osvětlení katedrály sv. Bartoloměje zpracoval:

Ing. Petr Žák, Ph.D.

Specializuje se na světelnou techniku. Působí jako odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT a současně jako projektant osvětlení ve společnosti ateliér světelné techniky.
Je členem divize 3 Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE),
členem Technické normalizační komise TNK76 a předsedou TNK158 při ÚNMZ a členem společnosti SRVO a ČSO.

Produkty z realizace