Slavností osvětlení Fantovy budovy Hlavního nádraží

Typ realizace
Fasády staveb

Místo realizace
Praha

Rok
2022

Architekt

Pohled na osvětlené fasády Hlavního nádraží a Národního muzea

Rekonstrukce Fantovy budovy Hlavního nádraží

Fantova budova na pražském Hlavním nádraží je jednou z nejvýznamnějších secesních staveb na území České republiky. V roce 2021 začala celková rekonstrukce vnitřních prostor, která přímo navázala na obnovu fasády a střechy Fantovy budovy. Stavbě byl pod dohledem památkářů vrácen její původní vzhled a v roce 2022 se dočkala i slavnostního osvětlení.

Projekt slavnostního osvětlení

Projekt slavnostní osvětlení vznikal ve spolupráci s Jiřím Pavelkou z Atelieru světelné techniky. Nejprve byl vytvořen 3D model budovy Hlavního nádraží, který sloužil k přesnému rozmístění a směrování jednotlivých reflektorů pomocí výpočetního programu.

Investor požadoval decentní plošné nasvětlení historických fasád budovy Hlavního nádraží, které by v nočních hodinách navázalo na slavnostní osvětlení Opery a Národního muzea. Západní průčelí budovy je osvětleno ze čtyř nově instalovaných stožárů, severní a jižní průčelí ze stávajících světelných bodů. Východní fasáda, viditelná ze Žižkova, byla osvětlena z historických pochozích lávek na nádražní hale nad kolejištěm. Bohužel nebylo povoleno instalovat osvětlení přímo na fasádu budovy.

Instalace osvětlovací soustavy

Instalace stožárů a svítidel byla velmi komplikovaná z důvodu umístění a vysokého provozu na magistrále. Na jižní straně budovy byl výložník přímo instalován na trakční sloup, což přineslo komplikace při montáži a následném směrování svítidel v nočních hodinách. Čtyři nově instalované stožáry slavnostního osvětlení byly přírubově přichyceny pomocí speciálních vysokopevnostních kotev ke stropní konstrukci odbavovací haly hlavního nádraží.

Kompletní fotogalerie realizace

ing. Michal Kozák portrét Etna iGuzzini

Troufám si tvrdit, že šlo o největší a nejsložitější návrh a realizaci slavnostního osvětlení od založení Etny.

ing. Michal Kozák

OBCHODNÍ ŘEDITEL

Produkty z realizace