Osvětlení obnoveného francouzského parku na zámku Dobříš

Typ realizace
Fasády staveb

Místo realizace
Dobříš

Rok
2021

Architekt
Libor Sommer

O projektu

Francouzský park, díky kterému je dobříšský zámek přirovnáván k Versailles či Schönbrunnu, vznikl v polovině 18. století. Zámek je ve vlastnictví rodiny Colloredo-Mannsfeldů a s jeho obnovou započali v roce 2018, na kterou dostali dotaci z programu Evropské unie IROP.

Na rozvoji areálu zámku se několik let podílel pan Ing. arch. Libor Sommer, jenž byl i hlavním tvůrcem návrhu revitalizace francouzského parku. Pan architekt bohužel v roce 2018 zemřel, a tak ho na odborných pracích zastoupila jeho manželka, Ing. arch. Martina Sommerová.

Předmětem projektu architekturního osvětlení byl návrh osvětlení severní stěny zámecké oranžerie, fontány Heliových koní, vytipovaných soch ve Francouzském parku a stromů na nádvoří.

Severní fasáda oranžerie je osvětlena ze vzdálenosti cca 10 m. Použitá svítidla jsou instalována u paty stěny živého plotu tak, že jsou před běžnými pohledy návštěvníků skryta. K dosažení požadované osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení fasády, s nově obnovenými freskami, slouží svítidla s širokoúhlou optikou a s předřadníky s řízením regulace světelného toku pomocí protokolu DALI.

Osvětlení fontány Napájení Héliových koní je provedeno světlomety, které osvětlují sousoší ze vzdálenosti cca 25 m. Terasy fontány s přepadající vodou jsou osvětleny ponornými směrovými svítidly, která jsou instalována na dně bazénu.

Osvětlení soch Únos Persefony I a II je realizováno tak, že pro každou sochu je navrženo zemní svítidlo s polohovatelnou optikou, která umožňuje směrování světelného toku.

Světlo, dopadající na šestici maskaronů chrlících vodu, dodává fontáně působivý, mírně dramatický efekt, jehož je dosaženo zemními svítidly s polohovatelnou optikou.

Osvětlení korun dvou stromů na prostranství zámeckého nádvoří vytváří ve večerních hodinách příjemnou atmosféru při posezení na terase zámecké restaurace.

Použitá svítidla: Light Up / Palco InOut / Walky / iRoll / Front Light

Kompletní fotogalerie realizace