Osvětlení interiéru kostela sv. Jijlí v Praze

Typ realizace
Sakrální stavby

Místo realizace
Praha

Rok
2023

Architekt
Ing. arch. Josef Pleskot

Osvětlení interiéru kostela sv. Jiljí v Praze

Kostel svatého Jiljí je gotický kostel románského původu při klášteře dominikánů na Starém Městě pražském. Komplex kláštera s kostelem zasahuje do ulic Zlatá, Husova a Jilská, a Jalovcova.

První návrh projektu osvětlení kostela sv. Jiljí vytvořil Atelier světlené techniky a následně byl přizván pan architekt Pleskot. Původní návrh vycházel z představy, vytvořit kopie stávajících svítidel, malé jehlany, které by svítily nahoru a dolů a využily se stávající pozice.

Kompletní fotogalerie realizace

Miloslav Naděje, návrhy osvětlení kostelů

„Budiž světlo“

Ing. Miloslav Naděje