Osvětlení Gočárovy galerie v Pardubicích

Typ realizace
Fasády staveb

Místo realizace
Pardubice

Rok
2023

Architekt
TRANSAT / Petr Všetečka

Proměna automatických mlýnu v Pardubicích

Budovu z neomítaných cihel, která stojí na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích, navrhl architekt Josef Gočár v roce 1911. Mlýn přestal sloužit svému účelu v roce 2012 a následně se hledalo nové využití budov, které byly krátce poté prohlášeny za národní kulturní památku. V roce 2016 odkoupili areál manželé Smetanovi, se záměrem využít historický objekt, zejména ke kulturním účelům. Pardubický kraj zakoupil hlavní budovu bývalých Winternitzových mlýnů od architekta Lukáše Smetany v roce 2018. Tyto nejcennější budovy areálu přeměnil na Gočárovu galerii architekt Petr Všetečka se svým týmem z TRANSAT architekti.

Osvětlení výstavních prostor

Do interiérů Gočárovy galerie dodávala ETNA expoziční osvětlení do všech výstavních prostorů a infocentra v přízemí. Soustava se skládá z 3-fázového lištového systému a reflektorových svítidel Palco od výrobce iGuzzini.
Svítidla Palco jsou ovládána řídícím systémem budovy pomocí protokolu DALI a současně je soustava doplněna o svítidla s ruční regulací intenzity osvětlení.

Slavnostní osvětlení fasád a prostranství

Fasády objektů bývalých Winternitzových mlýnů a sila jsou slavnostně nasvětleny zemními svítidly Light Up Earth a Platea Pro. Celkové osvětlení veřejného prostranství mezi jednotlivými budovami zajišťují svítidla Palco InOut a Street.

Kompletní fotogalerie realizace

Produkty z realizace