Muzeum žije, muzeum svítí!
Osvětlení nové stálé expozice UPM v Praze

Typ realizace
Muzea a galerie

Místo realizace
Praha

Rok
2023

Architekt

Osvětlení expozice
ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT

Po šesti letech od dokončení rekonstrukce budovy otevřelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze novou stálou expozici. V šesti tematicky dělených sálech představuje obraz evropského užitého umění od antiky až po design 21. století.

Na výsledném dojmu jsme měli tu čest, stejně jako v přírodovědných expozicích Národního Muzea, spolupracovat s talentovanou light designérkou Pavlou Beranovou.

Ve výstavních sálech jsme zavěsili lištový osvětlovací systém s reflektorovými svítidly PALCO, který má funkci nepřímého osvětlení stropů a současně akcentového osvětlení exponátů. Sestavy osvětlovacích lišt jsou kotveny atypicky na lankách do stěn, protože umělecky cenná stropní výmalba neumožňuje zavěšení do stropu. Lišty jsou vybaveny tak, že v horní části jsou instalována lineární LED svítidla, které jsou opatřena regulací světelného toku v rozsahu 1% – 100%.

Do vnitřní konstrukce vitrín jsme instalovali lištový systém na malé napětí PALCO LV.  Pro dosažení požadovaného efektu jsme použili směrovatelná bodová svítidla v kombinaci s pevnými asymetrickými svítidly s optikou typu „wall washer“.

Ve všech sálech je osvětlení nastaveno tak, aby vytvářelo příjemné světlo pro návštěvníky a poskytlo dostatečnou intenzitu pro zvýraznění tvarů, barev a textur. Současně byl kladen důraz na ochranu exponátů před škodlivými účinky světelného záření.

Kompletní fotogalerie realizace

Foto: Zuzana Lazarová

Filip Buman

Za skvěle provedenou práci při realizaci osvětlení nové expozici UPM v Praze patří velký dík jedné z hvězd našeho realizačního týmu.

Poznejte celý náš tým


Produkty z realizace