Kostel sv. Rodiny v Českých Budějovicích

Typ realizace
Sakrální stavby

Místo realizace
České Budějovice

Rok
2014

Architekt
Josef Pleskot, Norbert Schmidt

Projekt osvětlení

Kostel sv. Rodiny

U zrodu projektu renovace novogotického chrámu stál Josef Prokeš, spirituál na Biskupském gymnáziu, a studenti gymnázia, kterým chybělo místo pro ztišení, meditaci a zastavení. Autorem projektu rekonstrukce interiéru kostela včetně nového mobiliáře je architekt Josef Pleskot. Základní ideou návrhu bylo, aby si interiér uchoval svůj náboženský ráz, byl neotřelý, neokázalý, minimalistický a zároveň si uchoval minulost novogotického prostoru. Návrh vtiskl prostoru nadčasovou krásu. Moderně pojatý návrh se harmonicky snoubí s velkorysou výzdobou kostela. Návrh odpovídá i technickým požadavkům dnešní doby. Jeho součástí je nové osvětlení i ozvučení. Podlahový vytápěcí systém umožňuje využívat kostel celoročně. Rekonstrukce kostela byla zahájena na jaře 2012 a dokončena na podzim 2014. Nově rekonstruovaný interiér slouží nejen jako duchovní prostor pro liturgie a školní potřeby, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí, jako jsou výstavy, koncerty, přednášky apod.

Koncepce osvětlení

Koncepce osvětlení vychází ze tří základních požadavků. První požadavek souvisí se základním uspořádáním liturgického prostoru, který je odlišný od běžného uspořádání. Jde o elipsovité uspořádání se dvěma ohnisky, kde jedním ohniskem je oltář a druhým ambon. Toto uspořádání, ač se zdá neobvyklé, není nové a ideově navazuje na kostely východních církví. Tato dvě ohniska je třeba v rámci liturgického obřadu vizuálně zvýraznit. Dalším požadavkem je široké kulturní využití prostoru kostela, tedy nejen k bohoslužbám, ale také k dalším společenským akcím. Této variabilitě využití je třeba přizpůsobit také variabilitu světelných podmínek. Třetím základním požadavkem bylo, vzhledem k celkovému minimalistickému pojetí interiéru, aby se hmota vlastních svítidel uplatňovala v interiéru co nejméně. Těmto požadavkům byl přizpůsoben návrh rozmístění, ovládání i výběr typů svítidel.

Kompletní fotogalerie realizace