Interiérové osvětlení expozice španělské synagogy v Praze

Typ realizace
Kultura

Místo realizace
Praha, Španělská synagoga

Rok
2021

Architekt
Petr Franta architekt

O projektu

Celková přiměřenost a provedení osvětlovací techniky sehrává podstatnou úlohu ve vnímání architektury včetně vnitřní výzdoby historických budov. Nezanedbatelným předpokladem je důkladné posouzení charakteru světelného zdroje, zejména jeho barvy a intenzity, aby konečný výsledek působil decentně a kultivovaně. Uvedená kritéria by měla být adekvátně přizpůsobena konkrétnímu charakteru stavby.

Projekt osvětlení interiéru Španělské synagogy vznikl v rámci komplexních stavebních úprav navržených architektonickým ateliérem Petr Franta Architekti a souvisejících se vznikem nové expozice pod názvem Židé v českých zemích v 19. a 20. století. Cílem bylo zvýraznit majestátnost a krásu prostoru s dostatečným provozním osvětlením. Ve vstupu do synagogy v prostoru prodejny suvenýrů je uplatněn lištový výstavní systém iGuzzini.

Uvnitř vitrín bylo umístěno celkem 214 kusů LED svítidel s možností úpravy intenzity osvětlení. Obdobně je řešené nasvícení zlacených tapet nad samotnými vitrínami. Pro přisvětlení hlavní zdobné kopule byl přezbrojen centrální historický lustr a byl dovybaven plošnými svítidly umístěnými skrytě uvnitř. Pro osvětlení klenebního oblouku nad hlavním oltářem je opět využito skrytých svítidel iGuzzini Palco.

Kompletní fotogalerie realizace