Pracovní prostory

Blader R

Zajištění pohodlí pracovníků

Základem kritérií a řešení pro osvětlení kanceláří jsou zásady ergonomie. Podobně jako lze pomocí nábytku vylepšit tvar prostoru, hraje světlo zásadní roli při zajišťování pohodlí pracovníků a kvality jejich práce. Preferovaným místem pro umístění svítidel je strop a jejich umístění závisí na velikosti místnosti a uspořádání pracovních míst.

Hlavním cílem je zaručit zrakový komfort s přiměřenou úrovní osvětlení, vyváženou svítivostí a absencí přímého oslnění nebo oslnění odraženého od nábytku či počítačových monitorů. Pro osvětlení kanceláří se nejčastěji používají vnitřní stropní svítidla a vnitřní vestavná svítidla. Ve verzích kompatibilních s protokolem DALI lze spolu se systémy řízení osvětlení automaticky regulovat světelný tok v potřebném množství a naprogramovat jej pro příslušné časové rozvrhy, což dále snižuje spotřebu energie.