Kultura

Sipario

Osvětlení prostor určených k vystavování umění, expoziční osvětlení

Jedním z odvětví, v nichž kultura světla vyžaduje největší nasazení, je osvětlení muzeí a obecněji osvětlení prostor, které slouží k vystavování umění: uměleckých galerií, výstavních budov, kostelů, historických budov. Hlavním cílem muzejního osvětlení je podporovat inspiraci a potěšení z uměleckých děl a zároveň je chránit před poškozením, které může světelné záření způsobit citlivějším materiálům. Ochrana děl je sledována v souladu s mezinárodními normami a doporučeními, které stanovují dobu expozice, snížení nebo vyloučení škodlivého záření: ultrafialového a infračerveného.

Aby bylo možné plně ocenit umělecká díla, vyžaduje výstavní osvětlení odborný světelný design a správnou interpretaci vztahu mezi uměním a světlem. Při osvětlování v muzeích se věnuje zvláštní pozornost respektování barevné kvality díla výběrem nejkvalitnějších světelných zdrojů a hledáním správné rovnováhy ve spektru vyzařování světla.