Infrastruktura

Trick

Osvětlení infrastruktury – osvětlení velkých ploch

Uzly dopravní infrastruktury, jako jsou letiště, nádraží, koncertní sály nebo divadla a velká nákupní centra, často sdílejí potřebu rozsáhlého osvětlení. Vysoké klenuté stropy a přítomnost nosných konstrukcí (sloupů a nosníků) často znamenají, že tyto specifické projekty pro velké plochy vyžadují přístup založený na specifických řešeních pro jednotlivé funkce.

Pro osvětlení letišť i stadionů lze použít svítidla zapuštěná do země a do podlahy, venkovní reflektory, vnitřní zapuštěná svítidla a vnitřní reflektory, které vytvářejí komfortní světelné podmínky zajišťující bezpečnost. Všechna interiérová závěsná svítidla jsou navržena tak, aby používala nejlepší světelné zdroje, lze je naprogramovat tak, aby vytvářela nejlepší světlo z hlediska tónů a podání barev, a také mají optimální světelnou a energetickou účinnost. Vnitřní stropní svítidla pro prostory, jako je osvětlení divadel, jsou vybavena reflektory a čočkami, které umožňují eliminovat oslnění v pracovním prostředí v souladu s mezinárodními technickými normami.