válcová osvětlenost

veličina definovaná rovnicí kde dÙ je prostorový úhel, v němž se do uvažovaného bodu z určitého elementárního zdroje v prostoru šíří svazek paprsků charakterizovaný jasem L, L jas elementárního zdroje ve směru uvažovaného bodu, å úhel mezi osou svazku a daným směrem; není-li uvedeno jinak, je daný směr svislý

zpět na slovník osvětlení


ETNA spol. s r. o.
Váš odborný specialista na osvětlení 

OSVĚTLENÍ MUZEÍ A GALERI

OSVĚTLENÍ KOSTELŮ A PAMÁTEK

VEŘEJNÉ A SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

OSVETLĚNÍ OBCHODŮ A KANCELÁŘÍ

OSVĚTLENÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

ARCHITEKTONICKÁ ŘEŠENÍ