průměrná osvětlenost

průměrná osvětlenost na dané ploše
Jednotka: lx
POZNÁMKA V praxi může být průměrná osvětlenost stanovena buď jako podíl celkového světelného toku dopadajícího na povrch a celkového obsahu plochy, nebo jako střední hodnota osvětleností reprezentativního počtu bodů na povrchu.

zpět na slovník osvětlení


ETNA spol. s r. o.
Váš odborný specialista na osvětlení 

OSVĚTLENÍ MUZEÍ A GALERI

OSVĚTLENÍ KOSTELŮ A PAMÁTEK

VEŘEJNÉ A SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

OSVETLĚNÍ OBCHODŮ A KANCELÁŘÍ

OSVĚTLENÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

ARCHITEKTONICKÁ ŘEŠENÍ