kontrast

1. ve smyslu vnímání: hodnocení rozdílu vzhledu dvou nebo více částí zorného pole viděných současně nebo v časovém sledu (tudíž kontrast jasu, kontrast jasnosti, kontrast barev, kontrast současný, kontrast následný atd.)
2. ve smyslu fyzikálním: číselná hodnota, která odpovídá subjektivně vnímanému kontrastu jasu, obvykle definovaná pomocí výrazů vyjadřujících příslušné jasy podnětu, například ΔL/L v oblasti prahu rozlišitelnosti jasů, nebo L1/L2 pro podstatně větší jasy

zpět na slovník osvětlení


ETNA spol. s r. o.
Váš odborný specialista na osvětlení 

OSVĚTLENÍ MUZEÍ A GALERI

OSVĚTLENÍ KOSTELŮ A PAMÁTEK

VEŘEJNÉ A SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ

OSVETLĚNÍ OBCHODŮ A KANCELÁŘÍ

OSVĚTLENÍ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

ARCHITEKTONICKÁ ŘEŠENÍ