Imprint

ETNA spol. s r.o.
Sídlo: Praha 1, Újezd 19/409, PSČ 110 00, Česká republika
Telefon: +420 257 320 595
Kontaktní email: etna@etna.cz

Identifikační údaje
IČO: 45309621, DIČ: CZ45309621

Registrace: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka číslo 8204.

Autorská práva & prohlášení o obsahu webu
Některé informace na tomto internetovém serveru nemusí být správné z důvodu změn třetích stran, ke kterým mohlo dojít po zveřejnění na tomto webu. Některé popisované nebo vyobrazené věci, návrhy nebo další dokumentace nemusí být k dispozici. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez upozornění změny textů, popisů i fotodokumentace. Informace na tomto internetovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou" a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

© Copyright 2021 Etna, s.r.o. Všechna práva vyhrazena