Tvář | Litomyšl, kostel Nalezení sv. Kříže

Tvář | Litomyšl, kostel Nalezení sv. Kříže

20. 7. 2016

Příběh ztracení a touha znovunalézání
Litomyšl, kostel Nalezení sv. Kříže
9. červen – 31. prosinec 2016


Madona z Osíka jako prvořadá umělecká památka, starobylý kultovní předmět a svědek současnosti. Mimořádnou událostí Smetanovy výtvarné Litomyšle v roce 2016 je umělecká intervence v kryptě litomyšlského kostela Nalezení sv. Kříže. A to hned ve dvojím smyslu. Nepromění se totiž jen podzemní sakrální prostor, ale i vystavené unikátní umělecké dílo. Svůj dočasný domov zde totiž nalezne Madona z Osíka, nejstarší dochovaná řezba na našem území. Autorem výstavy je architekt Josef Pleskot, ten však neupravil jen „výstavní prostor“, ale opatřil vzácnou sochu i novou tváří, kterou sám navrhl.
Více najdete na www.tvarlitomysl.cz

foto © Pavel Vopálka