LIGHT ON konference: Expoziční osvětlení 5/4/2017

LIGHT ON konference: Expoziční osvětlení 5/4/2017

6. 3. 2017

Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci se společností Etna si Vás dovolují pozvat na konferenci architektů, muzejníků, restaurátorů, památkářů a správců budov.

Light On | rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové

5. dubna 2017 od 10:00 do 14:00
přednáškový sál Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké náměstí 139 -140, Hradec Králové


program konference:

9:45 - 10:00 prezence

10:00 - 10:15 přivítání, PhDr. Tomáš Rybička, ředitel GMUHK

10:15 - 10:45 koncept architektonického řešení, Ing. arch. Pavel Tušl

10:45 - 11:30 ochrana exponátu a návrh osvětlovacích soustav pro muzea a galerie v návaznosti na veřejné zakázky, Ing. Ladislav Tikovský, Etna

11:30 - 12:30 oběd formou rautu

12:30 - 13:00 trendy v osvětlování muzeí a galerií, Ing. Michal Kozák, Etna

13:00 - 14:00 komentovaná prohlídka galerie, PhDr. Tomáš Rybička, ředitel GMUHK


Počet účastníků je limitován kapacitou přednáškového sálu. Přihlášky k účasti posílejte prostřednictvím formuláře, nebo emailem na topinkova@etna.cz. Účast na konferenci není zpoplatněna. Během konference je občerstvení zajištěno.