Věci a slova v Galerii UM

11. 9. 2014

Opět navazujeme na naší spolupráci s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, tentokrát výstavou:

Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design (1870-1970)

Autorky výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková

Umělecký průmysl, užité umění a design zaznamenaly v průběhu let 1870-1970 výraznou proměnu nejen v rovině formálního stylu, ale i v rovině společenských priorit. Pro umělecký průmysl konce 19. století je charakteristický vyšívaný dekorativní vějíř, pro užité umění modernismu efektivně uspořádaná kuchyně, pro poválečný design funkční televize. Vybrané historické předměty budou doplněny o autentický dobový komentář teoretiků a kritiků oboru (Eitelberger, Hostinský, Šalda, Tyršová, Vaněk, Loos, Markalous, Teige, Brouk, Kotík, Šindelář, Lamarová, a mnozí další). K výstavě vyjde obsáhlá antologie textů. www.umprum.cz

Autor fotografií: Ondřej Přibyl