Světelná grafika? Ano, existuje!

1. 7. 2014

V oblasti světelné techniky a osvětlování se objevuje nová technika používaná při návrzích vnitřních i venkovních prostorů, kterou by bylo možné nazvat „světelnou grafikou“. Při této technice se používá světlo jako grafický prvek, který nejen vytváří určitý dekorační světelný efekt, ale ovlivňuje vlastní vizuální vjem prostoru tím, že do něj vnáší určitý řád nebo princip.

Světelné grafické prvky ve formě bodů, linií nebo ploch se zpravidla stávají integrální součástí prostoru nebo jeho povrchů a nejsou vnímány jako fyzické objekty ve formě běžných svítidel. Pomocí světelné grafiky lze v prostoru vytvořit nejen požadovanou světelnou atmosféru, ale také dát prostoru určitý řád. Uvedená technika může sloužit jak k vytvoření předem zamýšlených efektů a atmosféry, tak zajistit dostatečné osvětlení daného prostoru. Při takovém kombinovaném využití této techniky, tj. k osvětlení i dekoraci, je nezbytná spolupráce architekta a světelného technika.

Na letošním veletrhu Light & Building ve Frankfurtu nad Mohanem představila italská firma iGuzzini dvě svítidla Trick a Underscore, určená pro použití ve světelné grafice.

svítidlo Trick ↗
svítidlo Underscore ↗