Ve světle znovuzrození staveb

5. 6. 2015

Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné podle toho, jak se dokáže starat o odkaz předchozích generací a jak nakládá s památkami, které zdědila po předcích. V České republice jsme za poslední desetiletí ušli velký kus cesty a tisíce chátrajících památek, sakrálních staveb i historických budov prošly obnovou a znovu slouží svému účelu nebo jsou otevřeny veřejnosti s novými funkcemi.

Téma památkové péče je komplexní obor, do něhož naše aktivity zasahují malou, nicméně podstatnou částí: osvětlení interiérů nebo exteriérů památkových objektů je finálním zakončením znovuzrození staveb. Za dvacet let jsme realizovali stovky projektů po celé České republice: od Prahy, přes většinu velkým měst až po zapadlé vesnické kostely… Jsme rádi, že můžeme svými znalostmi a zkušenostmi přispívat ke znovuzrození staveb, jež jsme si také vytkli za titul této publikace. Seznamte se s projekty, které Etna iGuzzini realizovala v oblasti památkové péče, navštivte nás, přizvěte ke konzultaci… celý náš tým je připraven s vysokou odborností a nasazením řešit i Váš projekt v oblasti osvětlení památkových objektů.

Stahněte si publikace zde ↗