Osvětlení výstavy „Josef Pleskot – Cesta“ v Gongu

3. 10. 2013

Multifunkční aula Gong vznikla v rámci revitalizace oblasti Dolních Vítkovic rekonverzí objektu bývalého plynojemu podle projektu architekta Josefa Pleskota. Vedle hlavního multifunkčního sálu pro 1 500 lidí jsou součástí této stavby také výstavní prostory a konferenční sály. Výstavní prostory byly slavnostně otevřeny 1. prosince 2012 vernisáží k výstavě „Josef Pleskot – Cesta“, rekapitulující dílo tohoto významného českého architekta při příležitosti jeho 60. narozenin. Jádrem unikátní výstavy byly desítky fotek staveb architekta Josefa Pleskota a jeho AP ateliéru, jejich modely a také modely staveb, k jejichž realizaci nakonec nedošlo. K vidění zde byla i řada uměleckých děl od Adrieny Šimotové, Stanislava Kolíbala, Jana Merty, Ivana Kafky, Vladimíra Skrepla, Mário Kotrby, Jiřího Kovandy a dalších umělců, kteří architekta Pleskota určitým způsobem ovlivnili v jeho tvorbě. V rámci výstavy byla také představena kniha Josefa Pleskota s názvem „Na cestě".

Výstavní prostory Gongu tvoří hlavní výstavní sál a velká dvorana. Hlavní výstavní sál má plochu 700m2 a výšku 4 m. Prostor je osvětlen celkovou osvětlovací soustavou, kterou tvoří svítidla uspořádaná po průběžných řad.

Soustavu tvoří přímá svítidla pro lineární zářivky 80 W, osazená rozptylným krytem, která vytváří rovnoměrné plošné osvětlení prostoru. Svítidla jsou vybavena stmívatelnými adresovatelnými předřadníky (DALI), které umožňují, podle dispozičního uspořádání výstavy, rozdělit osvětlovací soustavu do samostatně ovládaných sekcí a ty plynule stmívat. Osvětlovací soustava celkového osvětlení byla navržena tak, aby bylo možné dosáhnout ve výškovém pásmu od 0,5m do 2,0m průměrné hodnoty vertikální osvětlenosti Ev,av = 200 lx.

Při výstavě „Josef Pleskot – Cesta“ byla celková osvětlovací soustava nastavena tak, aby se průměrné vertikální osvětlenosti pohybovaly v rozsahu po 100 do 150 lx. Soustava celkového osvětlení byla v rámci výstavy doplněna soustavou se směrovými svítidly. Projekty představené v rámci výstavy byly vedle výkresové dokumentace a modelů doprovázeny fotografiemi. Směrová svítidla sloužila pro mírné dosvětlení fotografií taktovým způsobem, aby byla podpořena ostrost kontur a živost barev, ale současně, aby nevznikly rušivé světelné stopy. Soustavu směrového osvětlení, tvořila svítidla osazená halogenovými reflektorovými žárovkami 50 W s úhlem poloviční svítivosti 24°. Svítidla mají plynulou manuální regulaci světelného toku v rozsahu 10 – 100%. Příspěvek osvětlenosti na exponátech od této osvětlovací soustavy se pohyboval v rozsahu od 30 do 40 lx.

Velká dvorana má plochu 280 m2 a je otevřena až ke stropu plynojemu, což znamená, že její výška je 27 m. Osvětlení prostoru je zajištěno celkovou osvětlovací soustavou, kterou tvoří hlubokozářiče o příkonu 42 W, zavěšené těsně pod stropem a osazené světelnými diodami. Svítidla mají úhel poloviční svítivosti 15° a v úrovni podlahy vytvářejí osvětlenost Eav = 150 lx. Vzhledem k ostře ohraničené křivce svítivosti je světelný tok dopadající na obvodové stěny malý. Z tohoto důvody je celkové osvětlení prostoru doplněno soustavou směrového osvětlení, kterou tvoří vícezdrojová svítidla CESTELLO umístěná po obvodu výstavního prostoru je výšce 13 m. Svítidla jsou osazena halogenovými reflektorovými žárovkami 100 W s úhlem poloviční svítivosti 8°. Směrová svítidla rovnoměrně osvětlují obvodové výstavní stěny na hladinu osvětlenosti Eav = 150 lx ve výškovém rozsahu od 0,5 do 2,0 m. Prostorové exponáty jsou osvětleny soustavou celkového osvětlení.

Architektonické řešení: Pavel Brunclík, Josef Pleskot
Kurátor výstavy: Pavel Brunclík
Návrh osvětlení: Petr Žák
Svítidla: Tecnica, Cestello (iGuzzini), Linea 80S (Inge)
Fotograf: Tomáš Souček