Osvětlení Oblastní galerie Liberec

22. 5. 2014

Nově zrekonstruovaná historická budova městských lázní se stala novým sídlem Oblastní galerie Liberec. Vedle výstavních prostorů pro stálou expozici i krátkodobé výstavy, jsou součástí budovy také místnosti pro edukační programy, knihovna, kavárna, prodejna katalogů a prostory pro zázemí galerie jako jsou kanceláře, archív, depozitář, fotoateliér a restaurátorské dílny. Autorem projektu rekonstrukce je architektonický ateliér SIAL pod vedením Ing. Karla Novotného a Ing. arch. Jiřího Bučka. Budova městských lázní je vybavena nejmodernější technikou pro výstavní prostory.

Jedním z klíčových hledisek při návrhu výstavních prostorů je řešení osvětlení, související nejen s kvalitou vjemu vystavených exponátů, ale také s mikroklimatickými podmínkami, které ovlivňují stárnutí citlivých exponátů. Koncepce osvětlení výstavních prostorů v nově zrekonstruované budově je založena na měkkém rozptýleném osvětlení. Tam kde to stavební řešení objektu dovoluje, je v průběhu dne zdrojem světla přírodní denní světlo. Toto řešení je použito v prvním a druhém nadzemním podlaží. Denní světlo do prostorů vstupuje okenními otvory, u hlavního víceúčelového sálu také stropním světlíkem. Pro vytvoření rovnoměrně rozptýleného světla jsou okenní otvory z vnitřní strany opatřeny rozptylnou textilií, která jednak omezuje procházející oblohové světlo na potřebnou úroveň, a jednak rozptyluje přímé sluneční světlo. Zasklení oken je opatřeno UV fólií, která eliminuje UV složku optického záření obsaženou v denním světle. Umělé osvětlení výstavních prostorů tvoří dvě osvětlovací soustavy: celková a směrová. Celková osvětlovací soustava zajišťuje rovnoměrně rozptýlené měkké osvětlení v celém výstavním prostoru a tvoří ji nepřímá zářivková svítidla. Světlo použitých zářivek má neutrálně bílý barevný tón (Tc = 4 000 K), aby jej bylo možné, u místností s přístupem denního světla, snadno doplňovat a kombinovat s přírodním světlem bez výraznějších barevných přechodů. Pro celkovou nepřímou osvětlovací soustavu jsou použita závěsná svítidla LIGHT AIR a lištový závěsný systém s integrovaným nepřímým osvětlením iDUO.

Směrová osvětlovací soustava umožňuje plošné osvětlení vybraných částí prostoru, například výstavních stěn nebo bodové osvětlení jednotlivých exponátů. Tuto osvětlovací soustavu tvoří lištový napájecí systém osazený směrovými svítidly pro světelné diody (LED). Použité světelné diody mají teple bílý barevný tón (Tc = 3 000 K), a zajišťují věrné podání barev (Ra = 90). Pro směrovou soustavu jsou použita svítidla PALCO, firmy iGuzzini. Obě soustavy lze samostatně a nezávisle ovládat. Toto řešení umožňuje vytvoření čistě směrového nebo čistě rozptýleného osvětlení nebo lze oba typy osvětlení kombinovat v libovolném poměru. Zářivková svítidla, vytvářející celkové osvětlení, jsou osazena elektronickými stmívatelnými předřadníky DALI, které umožňují plynulou regulaci světelného toku. Směrová svítidla do lišty mají manuální plynulou regulaci světelného toku. Jejich optickou část tvoří patentovaný optický systém OptiBeam, který se skládá ze sady reflektorů s různě širokými vyzařovacími úhly. To umožňuje pouhou výměnou reflektoru změnit charakter vyzařování. Svítidla lze osadit clonícím příslušenstvím, které umožňuje omezit přímé oslnění od svítidel. Osvětlovací soustava je připojena na řídicí systém, který umožňuje v jednotlivých sálech nastavit úroveň celkového osvětlení, vytvořit různé provozní režimy a světelné scény. Zajímavostí, která se váže k původnímu interiéru, je použití replik původních obloukových lamp pro osvětlení vstupu a hlavních komunikačních prostorů, které byly vyrobeny podle dochované obrazové dokumentace.

Bezesporu nejzajímavějším prostorem je původní bazénová hala. Pro účely nového využití, bylo navrženo její horizontální rozdělení v úrovni hrany původního bazénu. Tím vznikly dva nové prostory. Horní prostor slouží jako víceúčelový sál, spodní prostor slouží jako výstavní sál pro krátkodobé výstavy. Dělicí konstrukce je z obou stran zasklena, tedy jak v úrovni podlahy víceúčelového sálu, tak v úrovni stropu sálu pro krátkodobé výstavy. V meziprostoru obou zasklení je osazena soustava zářivkových svítidel, která prosvětluje podlahu horního prostoru a strop dolního prostoru. Horní víceúčelový sál je tak prosvětlen stropním světlíkem a prosvětlenou podlahou. Prosklený strop výstavního sálu pro krátkodobé výstavy velmi věrně napodobuje světlík a vytváří dokonalou iluzi denního světla.

Základní údaje:
Investor: Statutární město Liberec
Architektonické řešení: Ing. Karla Novotný, Ing. arch. Jiří Buček, ateliér SIAL
Návrh osvětlení: Ing. Ladislav Tikovský, AST
Svítidla: Palco, Light Air, iDuo, výrobce iGuzzini
Foto: Petr Janžura