Jan Hus v pražském Karolinu, Husinci, Táboře a v Kostnici

10. 6. 2015

Letošní rok je věnován oslavám významného jubilea - 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Protože se řadu let věnujeme osvětlení výstav a expozic, mimo jiné s historickou tématikou, představujeme Vám čtyři realizace věnované tomuto tématu.

Ať už jde o nedávno skončenou pražskou výstavu v Karolinu nebo zcela novou expozici v Kostnici... prohlédněte si na našem webu fotogalerie z těchto expozic, anebo zavítejte na speciální web věnovaný Kostnickému koncilu - významné součásti evropských dějin.

VÝSTAVA JAN HUS V KAROLINU

Osvětlili jsme výstavu Jan Hus a pražská univerzita v Křížové chodbě Karolina, která popisuje vztah mistra a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem i rektorem. Námět byl rozdělený do 11 tematických celků, mezi nimiž bylo Husovo dětství a mládí, působení na univerzitě, učení a kazatelská činnost, stejně jako vysvětlení jeho myšlenek, které se odrazily v reformním úsilí a vzdoru vůči církvi. Více ve fotogalerii ↗

EXPOZICE V HUSINCI

Monografická expozice v Husinci sleduje Husův život a chronologii jeho děl, přibližuje Husovu činnost na Karlově univerzitě, v Betlémské kapli, na Kozím Hrádku i před církevním koncilem. Exponáty tvoří fotografie, faksimile knih a listin, knihy, medaile, grafiky, plastiky. Více ve fotogalerii ↗

VÝSTAVA V HUSITSKÉM MUZEU

Dalším projektem oslav jubilea je výstava v Husitském muzeu v Táboře. Zde je možné konce října navštívit výstavu Jan Hus: 1415/2015. Srdečně Vás zveme k návštěvě. Více na webu muzea ↗

NOVÁ EXPOZICE V KOSTNICI

Město Kostnice připravilo na rok 2014–2018 oslavy výročí Kostnického koncilu. Společnost Husova muzea v Praze vstoupila do svazku s Husitským muzeem v Táboře a společnými silami připravili projekt "Jan Hus roku 1415 a 600 let poté". Jedním z jeho nejdůležitějších cílů byla nová stálá expozice pro Husův dům v Kostnici. Více ve fotogalerii ↗

Použitá svítidla
Palco ↗
Cestello ↗
Cerchio ↗