Expozice Archeologie v Západočeském muzeu

24. 6. 2014

Osvětlili jsme novou expozici Archeologie v plzeňském Západočeském muzeu, jež návštěvníky seznamuje s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Celkem zde najdete 34 vitrín a celou řada unikátů a historických předmětů vyrobených pravěkým člověkem.

Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. K oživení přispívají i figuríny s rekonstrukcí pravěkých oděvů zdobených replikami bronzových předmětů, model neolitického dlouhého domu, model odkrývané pravěké mohyly a opevnění hradiště na Černém vrchu u Svržna. Úvodní dvojitá projekce návštěvníky vizuálně vtáhne do tajemství odkrývání archeologických lokalit a ukáže krásu pravěkých artefaktů. Další je seznámí s metodou archeologické a muzejní práce a jiné s pravěkými výrobními technikami – výrobou kamenných štípaných a broušených kamenných nástrojů, výrobou keramiky, tavením a odléváním bronzu a hutněním železa. Prohlédněte si naši realizaci zde ↗.